Voorwaarden voor het gebruik en inschrijven bij Bloggerlist.

Definities:
In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
“Content”: Alle teksten, afbeeldingen, scripts en onderelen welke gedownload of geupload kunnen worden door gebruiker.
Gebruikers/Bloggers: Geverifieerd bezoekers met inloggegevens op Bloggerlist welke content mogen plaatsen op het Bloggerlist platform.
Bezoekers: Alle gebruikers die een bezoek brengen aan Bloggerlist zonder daardoor ingelogd te zijn en zonder geverifieerd te hoeven zijn.

Voorwaarden om aan te melden bij Bloggerlist zijn:
Gebruikers met een blog mogen zich ten alle tijden aanmelden.
Gebruikers zullen eerst door onze servicedesk goedgekeurd moeten worden voordat een gebruiker een blogger wordt.
Wij kijken naar een aantal richtlijnen waarvan wij vinden dat een Blogger aan moet voldoen.
Mocht je daarbij “afgekeurd” worden, dan ben je vrij om ten alle tijden opnieuw een aanmeld proces in te gaan, mits je aan de richtlijnen gewerkt hebt om “goedgekeurd” te worden voor aanmelding bij Bloggerlist.

Bloggerlist richtlijnen
Gebruikers moeten een eigen domein URL (Uniform Resource Locator) hebben.
Dit houdt in dat gebruikers met een bijvoorbeeld een .blogger.com, .blogspot.com of .wordpress.com domein wij niet goedkeuren.
Gebruikers dienen in een van onze voorgestelde categorieën te vallen:
– Beauty
– Books
– DIY (do it yourself)
– Fashion
– Food
– Interior
– Kids
– Lifestyle
– Personally
– Pets
– Travel
– Sport
– Tech
– Vlog

Wij accepteren geen bloggers die erotische, racistische en discriminerende content plaatsen.
Deze bloggers/blogs worden direct verwijderd en krijgen een IP block, waardoor er geen gebruik meer gemaakt kan worden van Bloggerlist.nl.

Content van bloggers moet uniek zijn en bewezen worden als daar naar gevraagd wordt.